Eksaminaatio

( lat. examinatio )

  1. Perinteisen » genealogisen tekstikritiikin työvaihe, jossa » resension tulosten perusteella pyritään arvioimaan, edustaako tutkittava » tekstitraditio luotettavasti alkuperäistekstiä vai onko traditio vääristynyt ja epäluotettava (» vääristynyt teksti). Mikäli » käsikirjoituksia on säilynyt useampia, eksaminaation tavoitteena on niin ikään selvittää, mitkä toisistaan poikkeavista lukutavoista parhaiten vastaisivat alkuperäistekstiä.

» Emendaatio  » Kollaatio  » Lectio difficilior