Uudelleenkirjoitus

( ransk. réécriture )

  1. Kaikki kirjoittamalla syntyvä » tekstuaalinen variaatio. Uudelleenkirjoitus on kirjoitusta, jossa muokataan jo kirjoitettua, oli kyseessä sitten sana, lause, » tekstikappale (2), luku tai kokonainen » teksti. » Geneettisen kritiikin piirissä suositaan pikemmin uudelleenkirjoitus-termin kuin » variantin käyttöä. Variantin käsitteen koetaan sisältävän ajatuksen jostakin ensisijaisesta » tekstiversiosta, "invariantista", johon nähden muissa versioissa olevat eroavuudet ovat variantteja. Uudelleenkirjoitus-termillä pystytään myös viittaamaan monitahoisempiin tekstin » muutoksiin, esimerkiksi koko » teoksen rakenteeseen liittyviin yhteyksiin, kuin variantti-termillä, jolla viitataan pääasiassa paikallisiin ja tarkkarajaisiin ilmiöihin.