Hahmotelma

( ransk. ébauche )

  1. » Teoksen tai keskeneräisen kirjallisen työn varhainen, mutta jo jäsentynyt käsikirjoitus.

» Ensihahmotelma  » Geneettiset aineistot  » Käsikirjoitus  » Luonnos