Redaktiokritiikki

( saks. Redaktionskritik )

  1. Tutkimusala, jonka tehtävänä on selvittää millaisista osista muokattuna säilynyt » teksti on koostettu ja mikä funktio tekstiyksiköillä on lopullisessa kirjallisessa kokonaisuudessa. Redaktiokritiikki on yksi historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen keskeisistä menetelmistä.

» Kirjallisuuskritiikki  » Muotohistoria  » Tekstikritiikki