Materiaalinen filologia

( ruots. materiell filologi )

  1. Perinteisen » tekstikritiikin metodeja kritisoiva filologinen lähestymistapa. Se kyseenalaistaa perinteisen tekstikritiikin ajatuksen lähes erehtymättömästä » alkutekstistä ja keskittyy usein » tekstin leviämisen, vastaanoton ja vaikutuksen historiaan. Materiaalinen filologia keskittyy erityisesti keskiaikaisten tekstien tutkimukseen ja nojaa osin » käsikirjoitustutkimukseen.