TEI (engl. Text Encoding Initiative)

  1. Kielen ja kirjallisuuden » XML-koodausta varten kehitetty kansainvälinen standardi, jota määrittelee Text Encoding Initiative Consortium (ks. http://www.tei-c.org ). TEI:n (engl. Text Encoding Initiative) avulla voidaan kuvailla muun muassa » tekstin erilaisia rakenteita sekä määritellä eri » tekstiversioiden välisiä suhteita.