XML-skeema

( engl. scheme )

  1. Tekniikka, jolla voidaan kuvata ja määritellä » XML-dokumentin rakenne ja sisältö sillä tarkkuudella, että myös tietokone ymmärtää sen.

» DTD (engl. Document Type Definition)