Korupainos

( engl. de luxe edition, ransk. édition de luxe )

  1. Yleensä sisällöltään merkittävän » teoksen » laitos, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota painoasuun kuten » paperiin, » typografiaan ja kuvitukseen. Syn. Loistopainos.