Näköispainos

( ruots. faksimilutgåva, engl. facsimile edition )

  1. » Teoksen » laitos, joka on aikaisemman painotuotteen täysin tarkka » kopio. Yleensä näköispainoksessa esitetään lisäksi julkaisuhistoriallisia ja » tekstikriittisiä selvityksiä.

» Faksimile  » Uusintapainos