Tekstuaalinen variaatio

( engl. textual variation )

  1. 1Yhden » tekstin eri » versioiden väliset eroavuudet (» ulkoiset variantit) tai yhdessä » dokumentissa olevan tekstin » sisäiset variantit » lingvistisen tekstin tasolla.

  2. 2Prosessi, jossa yhdessä dokumentissa oleva teksti » muuttuu lingvistisen tekstin tasolla tai jossa tekstistä tuotetaan uusi versio, joka poikkeaa aiemmasta lingvistisen tekstin tasolla.

» Painosvariantit  » Uudelleenkirjoitus  » Variaatio  » Variantit