Signum

( lat. signum, ruots. signum, engl. signum )

  1. Merkki tai merkintä, joka osoittaa kohteen paikan aineistossa (yleensä » arkistossa tai kirjastossa); arkistotunniste, arkistotunnus, paikkamerkki.

» Tunniste  » Vihkosignum