Selittävä kommentti

( engl. explanatory note )

  1. » Kommentti, joka kertoo, mitä jokin ilmaus merkitsee, miksi kirjailija on sitä käyttänyt tai mihin » tekstin ulkopuoliseen asiaan se viittaa.

» Skholion  » Tekstikriittinen kommentti