Tieteellinen editio

  1. Akateemisen tutkijayhteisön tunnustamien, yleisesti hyväksyttyjen » tekstin » toimittamista tai » annotointia koskevien periaatteiden mukaisesti toimitettu » editio (2).