Historiallinen kollaatio

( engl. historical collation )

  1. Kahden tai useamman » käsikirjoituksen tai » laitoksen välinen » kollaatio (1).

» Ulkoiset variantit