Julkaisu

( engl. publication, ransk. publication )

  1. 1Julkisuuteen eli rajoittamattoman tai suppean yleisön ulottuville saatettu painotuote, digitaalinen » teksti, äänite tai audiovisuaalinen tallenne.

  2. 2» Teoksen saattaminen julkisuuteen painotuotteena, digitaalisena tekstinä, äänitteenä tai audiovisuaalisena tallenteena tai ääneen esittämällä jossakin julkisessa tilaisuudessa.

» Avoarkkijulkaisu  » Erillisjulkaisu  » Julkaisija  » Julkaisuerä  » Julkaisutiedot  » Uusintajulkaisu