Kirjainleikkaus

( ruots. typsnitt, ruots. teckensnitt, engl. typeface, engl. face, saks. Schrift(schnitt), ransk. oeil, ransk. caractères )

  1. Erillinen tiettyyn » kirjainperheeseen sisältyvä yhtenäiseen asuun piirretty merkkiryhmä, kuten esimerkiksi » gemenat, » kapiteelit, » kursiivit ja » lihavuudet. Kirjainleikkaukset perustuvat tietyyn » kirjaintyyppiin, jota ne täydentävät tarjoten erilaisia » tekstin korostuskeinoja.