Scholarly edition

( engl. scholarly edition )

  1. Anglosaksisissa maissa tieteellisistä, tekstikriittisistä ja historialliskriittisistä editioista yleisesti käytössä oleva nimitys (» tieteellinen editio). Erityisesti Yhdysvalloissa Modern Language Association 1976 perustaman tieteellisten editioiden laadintaa edistävän komitean (Committee on Scholarly Editions, CSE) julkaisemien ohjeiden mukaan laaditut editiot (http://www.mla.org/cse_guidelines). Komissio ylläpitää luetteloa ohjeiden mukaan laadituista editioista.