DTD (engl. Document Type Definition)

  1. Tiedosto, joka määrittelee » SGML- tai » XML-kielisissä dokumenteissa sallitut rakenteet (elementit ja attribuutit), joiden avulla tiedosto voidaan muuttaa sopivaksi muihin sovelluksiin, kuten HTML-muotoon.

» XML-skeema