Liitännäisvariantit

( ransk. variantes liées )

  1. » Käsikirjoituksessa esiintyvät, muista » muutoksista johtuvat, syntaksiin tai » ortografiaan liittyvät muutokset. Esimerkiksi jos lause ”hän soutaa järvellä” muutetaan muotoon ”hän ui järvessä”, järvi-sanan muuttaminen muotoon "järvessä" on liitännäisvariantti. Niitä » variantteja, jotka eivät ole liitännäisvariantteja kutsutaan » vapaiksi varianteiksi. Erit. geneettisessä kritiikissä.

» Korjaus