CSS (engl. Cascading Style Sheets)

  1. World Wide Web Consortiumin (ks. http://www.w3.org/Style/CSS/) ylläpitämä, erityisesti html-aineistoille suunniteltu tyyliohjetyyppi, jonka avulla voidaan erottaa aineiston ulkoasu sen sisällöstä. Sen avulla voidaan muun muassa määritellä, millä tavoin » rakenteinen aineisto, kuten » XML-koodattu » teksti » representoidaan.

» XSL (engl. Extensible Stylesheet Language)