Sarja

( ransk. paradigme )

  1. 1Sisällöltään, painoasultaan tai muilta ominaisuuksiltaan yhtenäinen joukko » julkaisuja.

  2. 2Samaan » kirjoitussegmenttiin kohdistuva » uudelleenkirjoitusten rypäs » käsikirjoituksessa. Esimerkiksi » korvausten sarja tarkoittaa samaan kirjoitussegmenttiin (esimerkiksi sanaan) kohdistuvaa » muutosten ryhmää. Erit. geneettisessä kritiikissä.