Karolinginen minuskeli

  1. » Kirjoitustyyli, joka kehitettiin 700-luvun loppupuolella ja joka oli yleisesti käytössä Alppien pohjoispuolisessa Euroopassa, kunnes » goottilainen kirjaintyyli vähitellen syrjäytti sen 1100-luvulla. Kirjoitustavan nimi viittaa Kaarle Suureen, jonka toimeenpanemat hallinto- ja koulutusuudistukset edistivät kirjallista kulttuuria. Karolinginen minuskeli kehittyi myöhäisantiikin puoliunsiaalikirjoituksesta. Sen käyttöönotto yhdenmukaisti kirjainten kirjoitustapaa ja teki » tekstistä selkeämpää ja luettavampaa. Karolinginen minuskeli oli varhaisimpien » antiikvan painokirjainten esikuvana.