Homoioteleuton

( gr. ὁμοιοτέλευτον )

  1. » Tekstin kopionnissa tapahtuva » omissio, joka syynä ovat » mallikäsikirjoituksessa lähekkäin esiintyvät samalla tavoin päättyvät fraasit tai » rivit. Virhe syntyy kun kopisti, joka jäljennettyään » tytärkäsikirjoitukseen ensimmäisen » esiintymän, kohdistaa epähuomiossa katseensa jälkimmäiseen esiintymään ja siten jättää kopioimatta esiintymien välissä olevan tekstin. Termi esiintyy toisinaan myös muodossa homoeoteleuton.

» Homoeoarchon  » Mekaaniset variantit