Resensio

( lat. resensio )

  1. Genealogisen tekstikritiikin (» genealoginen menetelmä) työvaihe, jossa tavoitteena on säilyneiden » käsikirjoitusten pohjalta » rekonstruoida näille yhteinen mutta puuttuva » tekstin esimuoto. Rekonstruktion perustana on » kollaatio, jossa tekstin eri » versioiden väliset eroavuudet ja yhteneväisyydet huolellisesti selvitetään. Resension seuraavassa vaiheessa kollaatiosta saadun informaation avulla selvitetään tekstin eri versioiden väliset suhteet laatimalla » stemma.