Historisoiva initiaali

  1. Koristeltu » alkukirjain, jonka sisältämä (kuva)koristelu liittyy usein » tekstin sisältöön. Koristelu voi sisältää myös muita, yleisiä aiheita ja liittyä esimerkiksi tiettyyn taidevirtaukseen tai muotokieleen.