Kriittinen editio

( ruots. kritisk utgåva, engl. critical edition )

  1. » Tieteellinen editio, jonka laatimisessa on käytetty rationaalisesti perusteltuja toimitusperiaatteita. Klassisessa tekstikritiikissä tekstikriittinen metodi koostuu kolmesta osasta: » resensio, » eksaminaatio ja » emendaatio.

» Historiallis-kriittinen editio  » Kriittis-diplomaattinen editio  » Tekstikritiikki