Käsiala

  1. Tietyn kirjoittajan tunnistettava tapa kirjoittaa. Käsin kirjoitetun » tekstin ulkonäkö muodostuu yhtäältä kirjoittajan käyttämästä » kirjaintyypistä, skriptistä, ja toisaalta hänen omasta tavastaan piirtää tekstityypin kirjaimet, käsialasta. Kummatkin tekijät ovat hyvin aika- ja paikkasidonnaisia ja auttavat siten käsin kirjoitettujen tekstien ajoittamisessa ja paikantamisessa.

» Ductus  » Käsi