Rekonstruoida

( engl. reconstruct )

  1. Muodostaa uudelleen säilyneiden jäännösten perusteella, ennallistaa. Rekonstruoinnin tulos, rekonstruktio, ei ole sama kuin alkuperäinen, vaan analysoitu ja päätelty projektio alkuperäisestä.