Syväpaino

( ruots. djuptryck, engl. intaglio (printing), saks. Tiefdruck, ransk. héliogravure )

  1. Painomenetelmä, jossa painettava kuva on kaivertamalla, syövyttämällä tai muulla keinoin saatu aikaan » painopintaa syvemmälle. Painettaessa painoväri siirtyy tästä syvennyksestä painotuotteeseen.

» Kohopaino  » Kuparipiirros  » Laakapaino  » Teräspiirros