Tekstikritiikki

( engl. textual criticism tai lower criticism )

  1. Tutkimusala, jonka tavoitteena on selvittää » tekstien mahdollisimman alkuperäinen muoto. Koska tekstit väistämättä muuntuvat niitä välitettäessä (» tekstuaalinen transmissio), » käsikirjoituksia kopioitaessa tai » kirjan valmistuksen eri vaiheissa, kriittinen tekstintutkimus edellyttää tekstikritiikkiä. Tekstikritiikin lähtökohtana ovat tekstin säilyneet » versiot, joiden avulla pyritään rationaalisesti perusteltuja menetelmiä käyttäen » rekonstruoimaan tekstin kirjoittajan tarkoittama tekstimuoto (» intentio) tai palauttamaan historiallinen tekstimuoto. Tekstikritiikin menetelmät vaihtelevat sen mukaan, onko tutkittava teksti säilynyt vain käsikirjoituskopioina vai onko kyseessä painettu teksti, josta siitäkin voi olla säilynyt kirjoittajan alkuperäiskäsikirjoitus tai käsikirjoituksia. Tekstikriittisen tutkimuksen pohjalta voidaan laatia » kriittisiä editioita.

» Kirjallisuuskritiikki  » Muotohistoria  » Redaktiokritiikki  » Sosiaalinen tekstikritiikki  » Tekstologia  » Tekstuaalinen bibliografia  » Tekstuaalitieteet