Suunnitelmallinen kirjoittaminen

( ransk. écriture à programme )

  1. Tietyn etukäteissuunnitelman mukaisesti toteutuva kirjoittaminen. Suunnitelmallisesti kirjoitetun » teoksen » tekstualisaation vaihetta edeltää » valmisteleva vaihe. Erit. geneettisessä kritiikissä.