SGML (engl. Standard Generalized Markup Language)

  1. Tekstitiedostojen rakenteistamiseen käytettävä » merkintäkieli. Ei enää laajasti käytössä.

» XML (engl. Extensible Markup Language)