Kappale

( engl. copy )

  1. 1Painatteen, asiakirjan, tms. yhtenäinen erillinen kokonaisuus. Syn. » eksemplaari.

    » Assosiaatiokappale  » Ennakkokappale  » Ideaalikappale 

  2. 2» Tekstin osa. Katkelma tai uudelta riviltä alkava yhtenäinen jakso.