Mallikäsikirjoitus

  1. » Käsikirjoitus, josta toinen käsikirjoitus on » kopioitu. Syn. » eksemplaari, äitikäsikirjoitus.

» Sisarkäsikirjoitus  » Tytärkäsikirjoitus