Sivunumerointi

( ruots. paginering, engl. pagination, ransk. pagination, saks. Paginierung )

  1. » Sivujen varustaminen numeroilla tai muilla tuntomerkeillä, joiden avulla haluttu sivu voidaan tunnistaa. Sivunumerointi juoksee yleensä halki koko » kirjan, mutta sivut voidaan numeroida myös esimerkiksi luvuittain.

» Foliaatio