Kriittinen apparaatti

( lat. apparatus criticus, engl. apparatus, saks. Textkritischer Apparat, ransk. Appareil critique )

  1. » Kriittisten editioiden osa, joka kuvaa » tekstin synty- ja välittymishistorian (» tekstuaalinen transmissio) keskeiset tiedot. » Apparaatissa esitetään tekstin toisistaan poikkeavien » versioiden » eroavuudet, kirjoittajan käyttämien lähteiden viitetiedot sekä muu tekstin käyttäjälle relevantti informaatio. » Historiallis-kriittisen edition apparaatista tulee käydä ilmi » editorin (1) tekemät toimitukselliset ratkaisut sekä keskeiset tiedot tekstin synty- ja vaikutushistoriasta.