Tekstikohta

( lat. lectio, ruots. läsart, ruots. textställe, engl. reading )

  1. Tarkaan paikannettavissa oleva yksityiskohta » julkaisussa, kuten yksittäinen kirjain tai » tekstin katkelma. Tekstikohdan käsitettä käytetään usein synonyymisesti » variantin käsitteen kanssa. Tekstikohta ei kuitenkaan ole identtinen variantin käsitteen kanssa, vaan sitä voidaan käyttää myös, kun halutaan vain viitata esimerkiksi tiettyyn vaikeasti ymmärrettävään paikkaan tekstissä.