Kriittis-diplomaattinen editio

  1. » Tieteellinen editio, joka yhdistää » diplomaattisen ja » kriittisen edition piirteitä. Se vertailee kriittisen edition tavoin » tekstin eri » versioita keskenään, mutta pyrkii diplomaattisen edition tavoin välttämään esimerkiksi kirjoitus- ja nimimuotojen » nykyaikaistamista tai muuta » normalisoimista.