Kirja

( ruots. bok, engl. book, saks. Buch, ransk. livre )

  1. 1» Tekstistä ja mahdollisesti kuvista koostuva kokonaisuus. Konkreettinen » kappale (1), joka muodostuu yleensä yhteen nidotuista tai sidotuista » arkeista ja » lehdistä. Kirja voi sisältää yhden tai useampia teoksia. Kirjaan voi myös sisältyä toisistaan poikkeavin menetelmin tuotettua aineistoa, esimerkiksi teksti » kohopainona ja kuvaliitteet » syväpainona.

  2. 2Yleisesti informaation tallentamisen ja levittämisen väline; koodeksin ohella esimerkiksi kirjoituskäärö, äänikirja tai sähköinen kirja.

  3. 3Käytetään arkikielessä myös » teoksen synonyyminä.

  4. 4Jonkin kirjallisen teoksen osa, koko teosta pienempi mutta lukua suurempi kokonaisuus. Esimerkiksi Raamattu koostuu useista kirjoista.

  5. 5» Paperin mittayksikkö: 25 » arkkia.