Hinmanin kollaattori

( engl. Hinman collator )

  1. Yksi monista painettujen » tekstien » optiseen kollaatioon kehitetyistä laitteista, joita käytetään lähinnä » sisäisessä kollaatiossa. Charlton Hinmanin 1940-luvulla kehittämän laitteen avulla voidaan katsella esimerkiksi tietyn » painoksen kahden eri » kappaleen (1) identtisiltä tai lähes identtisiltä näyttäviä » sivuja ensin päällekkäin heijastettuina ja sitten vuorotellen kumpaakin erikseen. Sivujen väliset mahdolliset eroavuudet voi tällöin havaita niiden synnyttämistä visuaalisista efekteistä.

» Kollaatiovälineet  » Lindstrandin komparaattori