Prosessikirjoittaminen

( ransk. écriture à processus )

  1. Kirjoittaminen ilman etukäteissuunnitelmaa. Prosessikirjoittamisessa » tekstiä ryhdytään kirjoittamaan ilman valmistelevia vaiheita, kuten esimerkiksi » muistiinpanojen laatimista. Teksti rupeaa syntymään heti, eli » tekstualisaation vaihetta ei edellä mikään muu vaihe. Erit. geneettisessä kritiikissä.

» Suunnitelmallinen kirjoittaminen