Tekstikriittinen kommentti

( engl. textual note )

  1. Huomautus, joka liittyy tekstuaaliseen ongelmakohtaan ja vaihtoehtoihin siitä, kuinka » teksti pitäisi tietyssä kohdassa ymmärtää.

» Selittävä kommentti