Sijaintiviitteet

( ruots. positionering )

  1. Merkintätapa, jolla esimerkiksi » varianttiapparaatissa tai » kommenteissa viitataan esimerkiksi » lukutekstiin, » tieteellisen edition tai editiosarjan muihin osiin tai käytettyyn lähdeaineistoon. » Editoituun tekstiin voidaan viitata esimerkiksi sivu- ja rivi- tai säenumeroiden perusteella. Joissakin editioissa käytetään erityisiä vakiintuneita merkintätapoja, joita ovat esimerkiksi Platon-editioissa käytetyt Stephanus-numerot ja Aristoteles-editioiden Bekker-numerot.

» Viittausjärjestelmä