Fontti

  1. Arkikielinen ilmaisu, joka vastaa lähinnä » kirjaintyypin käsitettä.