Marginaali

( ransk. marge )

  1. Reunus, joka ympäröi » käsikirjoituksen tai painotuotteen varsinaista » teksti- ja kuvapintaa. » Sivun marginaalit jaetaan yleensä ylä- ja alamarginaaliin sekä vasempaan ja oikeaan sivumarginaaliin. Marginaaleissa voi olla » muistiinpanoja, » reunahuomautuksia, » uudelleenkirjoitusta, » arkintunnuksia, » sivunumerointia ja painettuja selityksiä. Syn. vierus.