Optinen kollaatio

( engl. optical collation )

  1. Lähinnä » sisäisessä kollaatiossa käytettävä menetelmä, joka perustuu rinnakkain tai päällekkäin katsottaviin kuviin erilaisia teknisiä laitteita hyödyntäen.

» Hinmanin kollaattori  » Lindstrandin komparaattori  » Kollaatio  » Kollaatiovälineet