Ideaalikappale

( engl. ideal copy )

  1. » Painoksen tai » julkaisun » kappale (1), joka täydellisimmin vastaa painajan tai » julkaisijan » intentioita. Ideaalikappale voidaan ymmärtää yhdeksi toteutuneeksi kappaleeksi tai useamman eri kappaleen parhaimmat puolet yhdistäväksi rekonstruktioksi. Esimerkiksi kun » laitosta myöhemmissä painoksissa korjataan, voi jälkipainoksiin parannuksien lisäksi ilmaantua myös uusia virheitä. Näin kukin painos voi jossakin suhteessa olla parempi, mutta toisessa suhteessa huonompi. Ideaalikappale tuotetaan yhdistelemällä näitä parhaiten onnistuneita ominaisuuksia.