Normalisoiminen

( engl. normalization )

  1. » Tekstin » ortografian tai muiden tekstin muotoon liittyvien seikkojen (esim. » otsikkojen ulkoasun, » kappalejaon (2) tai runosäkeiden asettelun) muokkaus valitun toimitusperiaatteen mukaiseksi.

» Nykyaikaistaminen  » Yhtenäistäminen