Muotohistoria

( saks. Formgeschichte, saks. Formenkritik )

  1. Historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen menetelmä, jossa tavoitteena on selvittää » tekstissä esiintyvien kirjallisten muotojen, lajien ja traditioiden luonne ja alkuperä.

» Tekstikritiikki  » Kirjallisuuskritiikki  » Redaktiokritiikki