Heimo

( engl. tribe, engl. clan )

  1. Joukko tekstimuotoja, joiden sisältö on keskenään niin samankaltainen, että ne ovat selvästi sukua keskenään. Kuitenkaan niiden sisällölliset yhteneväisyydet eivät ole yhtä ilmeiset kuin » tekstitradition » perheitten sisällä.